In de zomer van 2011 verbleef ik voor negen weken in China waarvan zeven weken in Jingedzhen. Jingdezhen neemt zowel historisch als hedendaags een unieke plaats in als het gaat om de productie van porselein.
De onderstaande foto's geven een overzicht van mijn werken terwijl zij in ontwikkeling waren.